Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 27 maja 2009 r. w zakresie realizacji zaleceń pokontrolonych Wojewody Zachodniopomorskiego sformułowanych w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej z dnia 8 maja 2008 r. w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskówz 2008 roku.