Kontrola w zakresie nadzoru nad realizacją ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz z zakresu realizacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska /2009 r./