Protokół z kontroli problemowej Wojewody Zachodniopomorskiego przeprowadzonej w dniu 15 lipca 2010 r. w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Mirosławcu