Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2012-11-22 15:53:07
sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji - dokument stracił ważność 2011-11-17 08:55:59
zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu wpółpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok z organizacjami porzarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działności pożytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2011-10-25 13:45:19