Obwieszczenie o wszczęściu postępowania administracyjnego z dnia 04.12.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie zagrody pokazowej żubrów na terenie działek nr 256/3 i 8019, obręb Jabłonowo, gmina Mirosławiec w tym budowa kompleksu obsługi żubrów i budynku socjalno - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną