2013

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 90 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakłądowego planu kont kont budżetu oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. - dokument stracił ważność 2017-01-10 12:40:28
ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Mirosławca na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2014-01-03 11:05:45
ZARZĄDZENIE NR 88 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r. 2014-01-03 10:53:33
ZARZĄDZENIE NR 87 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu. 2013-12-30 12:45:40
ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji samochodu marki Star. 2013-12-30 12:43:11
ZARZĄDZENIE NR 85 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego. 2013-12-30 12:28:47
ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r. 2013-12-11 08:07:50
ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2013-12-05 14:08:17
ZARZĄDZENIE NR 82 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2013-12-05 14:04:12
ZARZĄDZENIE NR 81 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji. 2013-12-05 13:49:23
ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu. 2013-12-05 13:47:56
ZARZĄDZENIE NR 79 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powolania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego. 2013-12-05 13:45:58
ZARZĄDZENIE NR 78 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 20013 r. 2013-12-05 13:42:42
ZARZĄDZENIE NR 77 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2013-11-06 07:53:20
ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 20013 r. 2013-11-04 12:54:10
ZARZĄDZENIE NR 75 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-10-30 14:55:29
ZARZĄDZENIE NR 74 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego. 2013-10-24 11:09:42
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2013-10-16 09:58:52
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych. 2013-10-16 09:56:25
ZARZĄDZENIE NR 71 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zakładowego planu kont budżetu oraz Urzedu Gminy i Miasta Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2013-11-04 12:18:31
ZARZĄDZENIE NR 70 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 października 20013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2013-10-14 08:52:21
ZARZĄDZENIE NR 69 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 paźrnika 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2013-10-10 08:14:47
ZARZĄDZENIE NR 68 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miroślawcu I kadencji 2013-2014. 2013-10-04 11:59:09
ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 października 2013 r. w sprawie procedury publikacji i aktualizacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-02 08:38:39
ZARZĄDZENIE NR 66 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 października 2013 r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i MIasta Mirosławiec. 2013-10-02 08:34:04
ZARZĄDZENIE NR 65 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powolania komisji przetargowej. 2013-10-03 15:59:24
ZARZĄDZENIE NR 64 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r. 2013-10-02 08:29:11
ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2014 r. 2013-09-10 08:16:30
ZARZADZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do czesnego oraz dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych 2013-09-09 11:58:27
ZARZADZENIE NR 61 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r. 2013-09-03 09:52:37
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela (współwłaścicieli) działek nr 221/4, 222/1, 220/1, 219/1, 193/1 położonych w Mirosławcu, obręb 0001 Mirosławiec odpłatnej na czas nieokreślony służebności gruntowej na działkach nr 222/2 i 219/2 w Mirosławcu. 2013-09-02 13:46:16
ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r. 2013-09-03 09:30:26
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcie konkursu na "Najaktywniejsze Sołectwo Gminy i Miasta Mirosławiec". 2013-08-13 13:43:55
ZARZĄDZENIE NR 57 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najaktywniejsze Sołectwo Gminy i Miasta Mirosławiec" 2013-08-02 09:43:49
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r. 2013-08-02 09:25:19
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-06 11:32:28
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-02 09:41:59
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-08-06 11:29:00
ZARZADZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-08-06 11:27:07
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-07-10 09:28:33
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2013r 2013-07-01 14:35:19
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2013-06-27 15:56:58
ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-06-27 15:54:35
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Mirosławcu 2013-06-18 10:03:54
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zakładowego planu kont budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec - dokument stracił ważność 2013-06-28 09:16:23
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-06-19 12:38:31
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-06-19 10:12:35
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu podziału środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłat do czesnego i kursów kwalifikacyjnych 2013-06-12 09:26:36
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-06-14 11:16:18
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 czerwca 2013 r. o zmianie zarządzenia w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-06-05 11:02:06
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r. 2013-06-05 11:13:23
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego 2013-05-27 11:11:42
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-05-27 11:05:05
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego. 2013-05-27 10:38:49
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  2013-06-03 11:13:51
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-05-21 14:59:59
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2013-05-14 13:05:41
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2013-05-14 13:01:09
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-05-16 08:07:25
ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2013-05-09 11:47:19
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-05-09 10:44:07
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej  2013-04-30 14:41:26
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok 2013-04-30 11:23:11
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  2013-04-30 12:49:29
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmianiające zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2013-04-30 09:19:14
ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2013 r. 2013-04-25 10:29:03
ZARZĄDZENIE NR 24 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2013-04-10 12:55:07
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r. 2013-04-02 12:58:41
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok 2013-03-28 14:42:36
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najaktywniejsze Sołectwo Gminy i Miasta Mirosławiec" 2013-03-27 08:29:47
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  2013-03-25 09:12:57
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i innych pomieszczeń w zasobach komunalnych Gminy Mirosławiec  2013-03-20 08:12:32
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2013-08-08 12:47:42
ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego 2013-03-06 10:03:36
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2013 r. 2013-03-06 09:49:12
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i innych pomieszczeń w zasobach komunalnych Gminy Mirosławiec  2013-03-05 14:07:16
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami i procedury jej postępowania 2013-03-06 10:40:27
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2013-04-03 14:47:34
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 lurego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2013-03-05 13:09:16
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2013-04-09 08:34:18
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy  - dokument stracił ważność 2013-02-20 14:24:18
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawki bazowej czynszu dzierżawnego za pomieszczenia stanowiące mienie komunalne Gminy Mirosławiec przeznaczone pod działalność rolniczą 2013-02-12 13:12:27
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce 2013-03-01 07:31:39
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najaktywniejsze Sołecteo Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-02-01 10:14:23
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r. 2013-02-01 10:17:46
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 46/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na 2013-02-01 10:11:19
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. podziału środków przyznanych na stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce.  2013-03-01 11:38:17
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec  2013-03-01 11:41:40
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w podróży służbowej odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-02-05 13:25:30
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych oraz budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 r. 2013-01-30 09:40:55