Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVI/308/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2014-01-02 11:04:24
Uchwała Nr XXXVI/307/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok 2014-01-02 11:01:43
Uchwała Nr XXXVI/306/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok 2014-01-02 10:57:49
Uchwała Nr XXXVI/305/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 2014-01-02 11:24:25
Uchwała Nr XXXVI/304/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019 2014-01-02 14:31:47
Uchwała Nr XXXVI/303/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. 2014-01-02 14:11:59
Uchwała Nr XXXVI/302/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2014-01-02 10:34:52
Uchwała Nr XXXVI/301/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wiloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019 2014-01-02 14:29:11
Uchwała Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-01-02 10:19:57
Uchwała Nr XXXV/299/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019 2014-01-02 10:06:13
Uchwała nr XXXV/298/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-12-02 08:04:59
Uchwała Nr XXXV/297/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania 2013-12-02 07:58:34
Uchwała Nr XXXV/296/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-12-02 07:52:01
Uchwała Nr XXXV/295/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2013-12-02 07:48:53
Uchwała Nr XXXV/294/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne 2013-12-02 07:45:24
Uchwała nr XXXV/293/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (darowizna) stanowiących własność Gminy Mirosławiec na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 2013-12-02 07:43:46
Uchwała Nr XXXV/292/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rocznego programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2013-12-02 07:40:32
Uchwała Nr XXXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2013 r. 2013-10-30 10:14:17
Uchwała Nr XXXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie podatku rolnego 2013-10-30 10:11:22
Uchwała Nr XXXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie opłaty miejscowej 2013-10-30 10:08:24
Uchwała Nr XXXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej 2013-10-30 10:06:00
Uchwała nr XXXIV/287/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok 2013-10-30 10:02:40
Uchwała nr XXXIV/286/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec 2013-10-30 09:59:37
Uchwała Nr XXXIV/285/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy i Miasta w Mirosławcu 2013-10-30 09:55:22
Uchwała Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-09-30 11:27:30
Uchwała Nr XXXIII/282/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-09-30 11:18:15
Uchwała Nr XXXIII/281/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-09-30 10:35:59
Uchwała Nr XXXIII/280/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok 2013-09-30 10:32:38
Uchwałą Nr XXXIII/279/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2013 r w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok 2013-09-30 10:31:01
Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na wykonanie instalacji systemów:pompy ciepła w systemie centalnego ogrzewania i ciepłej wody oraz rekuperatora- do mechanicznego odzysku ciepła 2013-08-30 09:19:19
Uchwała Nr XXXII/277/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmianiająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019 2013-09-05 09:07:51
Uchwała Nr XXXII/276/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-09-05 09:20:46
Uchwała Nr XXXII/275/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2013-08-30 09:14:00
Uchwała Nr XXXII/274/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Kruczej w miejscowości Mirosławiec 2013-08-30 09:10:21
Uchwała Nr XXXII/273/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Mirosławcu- stwierdzenie nieważności Uchwały przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 2013-08-30 08:43:47
Uchwała Nr XXXII/272/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mirosławcu 2013-08-30 08:40:50
Uchwała Nr XXXI/271/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru gospdoarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania 2013-07-12 12:39:58
Uchwała Nr XXXI/270/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca wieloletnią prognozę Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019 2013-07-12 12:37:16
Uchwała Nr XXXI/269/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-07-12 12:34:27
Uchwała Nr XXXI/268/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie znaku promocyjnego Gminy i Miasta Mirosławiec oraz zasad jego używania 2013-07-12 12:28:50
Uchwała Nr XXXI/267/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na wykonanie instalacji systemów: pompy ciepła w systemie centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz rekuperatora- do mechanicznego odzysku ciepła 2013-07-12 12:25:22
Uchwała Nr XXXI/266/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie skargi na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2013-07-12 12:21:23
Uchwała Nr XXXI/265/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2012 rok 2013-07-12 12:19:17
Uchwała Nr XXXI/264/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka kultury w Mirosławcu za 2012 rok 2013-07-12 12:17:13
Uchwała Nr XXXI/263/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 2013-07-12 12:15:09
Uchwała Nr XXXI/262/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok 2013-07-12 12:13:04
Uchwała Nr XXX/261/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2013 r. zmianiająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019 2013-06-03 09:27:35
Uchwała Nr XXX/260/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-06-03 09:23:13
Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2013-05-29 14:10:34
Uchwała Nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i nadania jej statutu 2013-05-29 14:13:30
Uchwała Nr XXIX/257/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2013 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019 2013-05-02 07:33:45
Uchwała nr XXIX/256/ Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia kwietnnia roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2013-05-02 07:28:41
Uchwała Nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-05-02 07:09:50
Uchwała Nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmianiejąca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2013-04-30 09:02:49
Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok 2013-04-30 09:00:42
Uchwałą Nr XXIX/252/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia rodzaju, składu ilościowego oraz przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu 2013-04-29 12:31:02
Uchwała Nr XXVIII/251/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcie nieruchomości nieruchomości na mienie komunalne 2013-03-29 12:44:44
Uchwała Nr XXVIII/250/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019 2013-05-15 07:50:24
Uchwała Nr XXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zmian w budźecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-04-09 18:22:49
Uchwała Nr XXVIII/248/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nierychomości gminnych 2013-03-29 12:26:13
Uchwała Nr XXVIII/247/2013 Rada Miejska w Mirosławcu z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2013-03-29 12:22:39
Uchwała Nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-03-29 12:19:17
Uchwała Nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK Spółki z o.o. w Mirosławcu 2013-03-29 12:04:08
Uchwała Nr XXVIII/244/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki 2013-03-29 12:01:31
Uchwała Nr XXVIII/243/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2013 rok 2013-03-29 11:55:16
Uchwała Nr XXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2013-03-04 11:36:48
Uchwała Nr XXVII/241/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2021 2013-03-04 11:35:11
Uchwała Nr XXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2013 rok 2013-03-04 11:26:07
Uchwała Nr XXVII/239/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec 2013-03-04 11:15:40
Uchwała Nr XXVII/238/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usłu w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-03-04 11:11:20
Uchwała Nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2013-03-04 11:05:19
Uchwała Nr XXVII/236/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia porgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2013 roku. 2013-03-04 10:57:09
Uchwała Nr XXVI/235/2013 Rady Miejskiej w Mirosławiec z dnia 30.01.2013 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022 2013-02-01 12:36:45
Uchwala Nr XXVI/234/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-02-01 12:32:13
Uchwała Nr XXVI/233/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2013-02-01 12:20:10
Uchwała Nr XXVI/232/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustaowienia zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci urzędowej Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-02-01 12:15:42
Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych i korzystania z urządzeń cmentarnych 2013-02-01 12:10:57
Uchwala Nr XXVI/230/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu 2013-02-01 12:06:59