Uchwala Nr XXVI/230/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu

UCHWAŁA NR XXVI/230/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wg następującego wyszczególnienia:
1) Opłata za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Spółki i Gminy i Miasta Mirosławiec dla jednej taryfowej grupy odbiorców wynosi 3,15  zł/m3 netto (+VAT) na terenie Gminy Mirosławiec.
2) Opłata za odprowadzane ścieki do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółki i Gminy i Miasta Mirosławiec dla jednej taryfowej grupy odbiorców wynosi 5,09 zł/m3 netto (+VAT) na terenie Gminy Mirosławiec.
§ 2. Powyższe taryfy obowiązują przez 1 rok, tj. od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Piotr Czech

Załączniki do pobrania

1 nr 230.pdf (PDF, 26KB) 2014-08-22 12:50:01 194 razy
2 13_02_2013_13_31_29_XXVI.230.2013.pdf (PDF, 94KB) 2013-02-13 13:31:29 55 razy
3 XXVI.230.2013.pdf (PDF, 95KB) 2013-02-01 12:06:59 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-02-2013 12:06:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 30-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-08-2014 12:50:01