Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych i korzystania z urządzeń cmentarnych

UCHWAŁA NR XXVI/231/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych i korzystania z urządzeń cmentarnych

 

Na podstawie art. 18 ust. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych i korzystania z urządzeń cmentarnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec:
1. Za miejsca grzebalne na okres 20 lat:
1) grób ziemny dziecinny: 100 zł;
2) grób murowany dziecinny: 150 zł;
3) grób ziemny pojedynczy: 200 zł
4) grób ziemny piętrowy 350 zł;
5) grób murowany pojedynczy: 300 zł;
6) grób murowany piętrowy: 450 zł;
7) miejsce pod grobowiec rodzinny: 2000 zł;
8) miejsce urnowe: 150 zł;
2. Rezerwacja miejsca:
1) do 10 lat- 100 zł;
2) do 20 lat - 200 zł.
3. Przedłużenie opłaty za miejsce na kolejnych 20 lat:
1) grób pojedynczy: 100 zł;
2) grób piętrowy 150 zł.
4. Opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń komunalnych:
1) używanie kaplicy cmentarnej: 25 zł za 1 dobę;
2) opłata stała cmentarna przy pochówku: 100 zł;
3) przechowywania zwłok w chłodni: 90 zł za 1 dobę.
5. Opłata za wjazd (za wyjątkiem karawanów pogrzebowych) każdorazowo przez zamawiających usługi kamieniarskie i ekshumacyjne w wysokości 100 zł.
6. Do opłat ustalonych powyżej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/74/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 25 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu porządkowego i ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy i miasta Mirosławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Piotr Czech

Załączniki do pobrania

1 nr 231.pdf (PDF, 30KB) 2014-08-22 12:50:20 215 razy
2 XXVI.231.2013.pdf (PDF, 94KB) 2013-02-01 12:10:57 44 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-02-2013 12:10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 30-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-08-2014 12:50:20