Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiacych fundusz sołecki 

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2013 r.


w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiacych fundusz sołecki

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Niewyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej "funduszem", do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
Z uwagi na decyzję Rady Miejskiej w Mirosławcu z roku poprzedniego o niewyodrębnieniu środków stanowiących fundusz sołecki w 2013 roku, na podstawie ustawy o funduszu sołeckim realizowany jest konkurs "Nasza wieś najpiękniejsza, nasza wieś najaktywniejsza" mający w założeniach spełnić te same cele, co fundusz sołecki tworzony na podstawie ustawy. Celem konkursu jest poprawa wyglądu i estetyki wsi znajdujących się na terenie Gminy Mirosławiec. Należy jednak sądzić, że zasady w/w konkursu zaproponowane społecznościom sołeckim sa korzystniejsze niż ustawowe, wobec czego konkurs z ewentualnymi korektami będzie kontynuowany w kolejnym roku.

Załączniki do pobrania

1 projekt - niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków.pdf (PDF, 16KB) 2013-03-14 09:39:36 230 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-03-2013 09:39:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 14-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 14-03-2013 09:39:36