Uchwała Nr XXVIII/251/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcie nieruchomości nieruchomości na mienie komunalne

Uchwała Nr XXVIII/251/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 

Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2010r. Dz.U. nr 102,poz. 651 ze zm.), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala , co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 27 lutego 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne  § 1 otrzymuje brzmienie:     

?§ 1.  Wyraża wolę nieodpłatnego przejęcia z zasobu Skarbu Państwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie O/Regionalny w Szczecinie na mienie komunalne nieruchomości gruntowych położonych w strefie rolnej Mirosławca, obręb nr 0034 gm. Mirosławiec ( Mirosławiec Górny) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.?.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki do pobrania

1 nr 251.pdf (PDF, 22KB) 2014-08-22 13:57:23 182 razy
2 zmieniająca uchwałę.pdf (PDF, 93KB) 2013-03-29 12:44:44 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-03-2013 12:44:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-08-2014 13:57:23