Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 2005 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

1. Dane dotyczące praw własności

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołały samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gmin. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej (tzw. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek Gminy).

Z mocy prawa Gmina nabyła:

  1. mienie państwowe należące do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego wchodzące w skład zasobu gruntów i zasobów mieszkaniowych państwowych.

  2. Nieruchomości;

- gruntowe zajęte przez budynki mieszkalne,

niezabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

- służące użyteczności publicznej,

- znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów nie będących przedsiębiorstwami państwowymi.

Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji Wojewody Pilskiego.

Z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek ) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w Nieradziu. Na wniosek w roku 1994 skomunalizowana została oświata. Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994 r. na własność Gminy przeszedł cały majątek szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości 1.454.160 zł.

Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994 r. jednakże nadal występują pojedyncze przypadki komunalizacji nieruchomości na wniosek Gminy i z mocy prawa.

W 2004 r Gmina nabyła nieodpłatnie z mocy prawa cmentarze położone na terenie gminy o wartości 49.500 zł.

Ponadto Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Wałczu w ramach darowizny Przychodnię Zdrowia w Mirosławcu o wartości 122.091,00 zł.

Rozdysponowanie mienia komunalnego w 2005 r:

1. Sprzedaż lokali na wartość 54.469,00 ( 23.267,73)

2. Sprzedaż działek budowlanych na wartość 218.049,64

3. Sprzedaż działek rolnych 77.370,00

 

Stan mienia komunalnego.

 

L.p

Mienie

Stan na dzień 01.01.2011 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień 21.12.2011

1

Place, tereny zielone, cmentarze, itp.

78.679,00

-

-

78.679,00

2

Tereny rekreacyjne

43.294,10

-

-

43.294,10

3

Działki budowlane

72.368,04

230.00,00

218.049,64

84.318,40

4

Grunty rolne

675.847,60

-

77.370,00

598.477,60

5

Działki przemysłowe

19.170,48

-

-

19.170.48

6

Budynki mieszkalne

500.118,02

-

54.469,00

445.649,02

7

Oświata

1.340.826,75

-

-

1.340.826,75

8

Budynki pozostałe

1.125.058,66

-

-

1.125.058,66

9

Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia) itp.

1.104.600,00

-

-

1.104.600,00

10

Urządzenia

78.193,00

-

-

78.193,00

11

Przychodnia Zdrowia

122.091,00

-

-

122.091,00

Suma

5.160.246,65

230.000,00

349.888,64

5,040.358,01

 

 

 

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2005 R.

 

1. Działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe

L.p

Nr działki

Powierzchnia (m²)

Wycena (zł)

Cena sprzedaży (zł)

Położenie

Uwagi

1

440/1

199

637

777,14

ul. Szkolna

 

2

44

761

7.815

10.601,80

ul.Jastrzębia

 

3

43

762

7.186

10.113,80

ul.Jastrzębia

 

4

669/6

1073

12.028

16.018,60

ul.Mickiewicza

 

5

669/7

1085

12.163

16.152,80

ul.Mickiewicza

 

6

115/2

1865

15.547

22.179,60

Piecnik

 

7

669/4

900

9.504

12.944,20

ul.Jeziorna

 

8

669/2

1124

10.296

12.944,20

ul.Jeziorna

II przetarg

9

42

761

7.176

10.113,80

ul.Jastrzębia

 

10

32/15

1454

12.839

16.018,60

-

 

11

41

768

7.242

10.113,80

ul.Jastrzębia

 

12

640/2

293

2.575

3.141,50

ul.40-lecia PRL

Uzupeł.

13

331/3

66

580

1.362

ul.Wałecka

Uzupeł.

14

277

312

2.671

3.258,62

ul.Wileńska

Uzupeł.

15

209/1

498

6.723

8.202,06

ul.Parkowa

Uzupeł.

16

266/3 i 629/1

88

1.037

1.265,14

ul.Wolności

Uzupeł.

17

319/2

2916

27.527

36.966,00

ul.Wałecka

 

18

319/6

1963

19.336

25.876,20

ul.Wałecka

 

 

2. Działki rolne i ogrodnicze

L.p

Nr działki

Powierzchnia(m²)

Wycena (zł)

Cena sprzedaży (zł)

Położenie

Uwagi

1

4/1

600

1.032

1.520

Jabłonowo

 

2

348/2

8573

44.819

48.480

Drzewoszewo

 

3

373/3

4.200

1.687

2.130

Obręb 34

II-gi przet.

4

373/4

4.800

1.928

2.230

Obręb 34

 

5

373/5

5.000

2.008

2.330

Obręb 34

 

6

143/4

527

212

1.420

-

 

7

72/3

925

1.489

2.020

Piecnik

 

8

47/1

1.100

390

860

Jadwiżyn

 

9

47/2

5.000

1.774

2.300

Jadwiżyn

 

10

794

759

2.194

2.730

ul.Jeziorna

 

11

630/12

1626

3.837

4.750

Mirosławiec

 

12

630/4 i 630/7

1169

2.759

3.640

Mirosławiec

 

13

630/1 i 630/8

851

2.008

2.930

Mirosławiec

 

 

Lokale mieszkalne:

ul.Wałecka 8/1 wycena: 8.478 zł po zniżkach 2.119,50

ul.Wałecka 8/2 wycena: 9.619 zł po zniżkach 2.404,75

ul.Wałecka 6/1 wycena: 8.326 zł 17.000 zł-przetarg

ul.Wałecka 8/3 wycena: 11.106 zł po zniżkach 999,54

ul.Poznańska 7/2 wycena: 8.266 zł po zniżkach 743,94

 

Sporzadziła: Bogusława Skrzypczyk

Mirosławiec,2005.11.14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 22-04-2013 07:58:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 14-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 22-04-2013 07:58:01