Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 2006 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

1. Dane dotyczące praw własności

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołały samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gmin. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej (tzw. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek Gminy).

Z mocy prawa Gmina nabyła:

  1. mienie państwowe należące do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego wchodzące w skład zasobu gruntów i zasobów mieszkaniowych państwowych.

  2. Nieruchomości;

- gruntowe zajęte przez budynki mieszkalne,

niezabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

- służące użyteczności publicznej,

- znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów nie będących przedsiębiorstwami państwowymi.

Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji Wojewody Pilskiego.

Z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek ) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w Nieradziu. Na wniosek w roku 1994 skomunalizowana została oświata. Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994 r. na własność Gminy przeszedł cały majątek szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości 1.454.160 zł.

Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994 r. jednakże nadal występują pojedyncze przypadki komunalizacji nieruchomości na wniosek Gminy i z mocy prawa.

W 2004 r Gmina nabyła nieodpłatnie z mocy prawa cmentarze położone na terenie gminy o wartości 49.500 zł.

Ponadto Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Wałczu w ramach darowizny Przychodnię Zdrowia w Mirosławcu o wartości 122.091,00 zł.

W 2006 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od A.N.R. S.P. Nieruchomość zabudowaną oznaczona nr 277/1 położoną w miejscowości Bronikowo o wartości 20.750 zł.

 

 

 

Stan mienia komunalnego.

 

L.p

Mienie

Stan na dzień 01.01.2011 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień 21.12.2011

1

Place, tereny zielone, cmentarze, itp.

78.679,00

-

-

78.679,00

2

Tereny rekreacyjne

43.294,10

-

-

43.294,10

3

Działki budowlane

84.318,40

300.00,00

199.886,00

184.432,4

4

Grunty rolne

675.847,60

-

69.558,00

606.289,60

5

Działki przemysłowe

19.170,48

-

-

19.170.48

6

Budynki mieszkalne

500.118,02

20.750,00

207.349,00

313.519,02

7

Oświata

1.340.826,75

-

-

1.340.826,75

8

Budynki pozostałe

1.125.058,66

-

-

1.125.058,66

9

Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia) itp.

104.600,00

-

-

104.600,00

10

Urządzenia

78.193,00

-

-

78.193,00

11

Przychodnia Zdrowia

122.091,00

-

-

122.091,00

Suma

4.172.197,01

320.750

476.793

4.016.154,01

 

 

 

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2006 R.

 

1. Działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe

L.p

Nr działki

Powierzchnia (m²)

Wycena (zł)

Cena sprzedaży (zł)

Położenie

Uwagi

1

846/1 i 846/2

273

2.217

2.704,74

ul.Sprzymierzonych

 

2

32/20

1236

13.015

17.250,80

ul.Jaskółcza

 

3

32/21

1491

15.700

20.581,40

ul.Jaskółcza

 

4

32/27

1046

11.014

15.042,60

ul.Jaskółcza

 

5

32/19

1208

12.720

17.250,80

ul.Jaskółcza

 

6

32/26

1034

12.832

17.250,80

ul.Jaskółcza

 

7

90/2

935

10.163

16.554,20

ul.Leśna

 

8

45

762

9.594

12.944,20

ul.Jastrzębia

 

9

46

762

9.594

12.944,20

ul.Jastrzębia

 

10

47

761

9.581

12.944,20

ul.Jastrzębia

 

11

49

762

9.594

12.944,20

ul.Jastrzębia

 

12

50

769

9.682

13.066,20

ul.Jastrzębia

 

13

359/2

1991

23.563

29.572,80

ul.Krótka

 

14

319/3

2330

24.395

19.715,20

ul.Wałecka

II- gi przet.

15

658/6

934

14.066

21.594,00

ul.Słowackiego

 

16

658/2

272

2.209

2.694,98

ul.Słowackiego

Uzupeł.

17

249/1

56

496

605,12

ul.Kosciuszki

Uzupeł.

18

119/15

773

8.642

10.543,24

ul.Orla

Uzupeł.

19

115/3

235

719

877,18

Piecnik

Uzupeł.

RAZEM:

199.886

254.080,86

 

 

2. Działki rolne

L.p

Nr działki

Powierzchnia(m²)

Wycena (zł)

Cena sprzedaży (zł)

Położenie

Uwagi

1

383/1

16.500

7.859

8.590

Obręb nr 34

 

2

67/1

1300

461

860

Jadwiżyn

 

3

630/11

955

2.254

3.140

Mirosławiec

II-gi przet.

4

239/1

5300

3.139

3.740

Łowicz Wałecki

 

5

7/2

6.400

2.915

4.800

Toporzyk

 

6

32/2

3100

1.397

2.020

Jadwiżyn

 

7

32/3

5000

2.290

3.030

Jadwiżyn

 

8

135/1,135/2,135/3,139/1,139/2,184,589,591,608,138

10.92ha

49.243

49.243

Hanki

Na rzecz dzierżawcy bez przetargu

RAZEM:

 

69.558

75.423

 

 

 

Lokale mieszkalne:

L.p

Ulica lub miejscowość

Wycena (zł)

Cena po zniżkach(zł)

Uwagi

1

ul.Wolności 22/33

19.782

1.780,38

 

2

ul.Wolności 22/45

13.484

1.213,56

 

3

ul.Wolności 22/22

20.290

1.826,10

 

4

ul.Parkowa 3/34

21.565

1.940,85

 

5

ul.Wałecka 6/4

10.204

918,36

 

6

ul.Orla 4/4

10.161

914,49

 

7

ul.Orla 6/4

14.715

1.324,35

 

8

ul.Dworcowa 4/2

13.696

1.232,64

 

9

u.Dworcowa 4/5

11.639

1.047,51

 

10

ul.Dworcowa 4/6

13.696

1.131,21

 

11

ul.Dworcowa 4/3

13.081

3.270,25

 

12

ul.Wałecka 14/2

6.106

549,54

 

13

ul.Sprzymierzonych 28

18.180

1.363,20

 

14

Bronikowo 9/1

8.700

1.305,00

 

15

Bronikowo 9/2

12.050

1.807,50

 

RAZEM:

207.349

21.897,94

 

 

Sporzadziła: Bogusława Skrzypczyk

Mirosławiec,2006.10.23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 22-04-2013 08:31:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 23-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 22-04-2013 08:31:40