Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok

Uchwała Nr XXIX/253/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)  ) oraz § ust. 1 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom z 2012 r. poz. 1343 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:  

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie pracy Komisji Polityki Społecznej na 2013 rok stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok poprzez:  

1) Wykreślenie punktu w brzmieniu:  

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013-2015.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mirosławcu.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Załączniki do pobrania

1 nr 253.pdf (PDF, 30KB) 2014-08-22 13:58:18 186 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-04-2013 09:00:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-08-2014 13:58:18