INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O ODPADACH BIODEGRADOWALNYCH

 INFORMACJA O ODPADACH BIODEGRADOWALNYCH

 

            Odpady biodegradowalne to odpady ulegające rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, stanowiące: odpady kuchenne, skorupki jajek, fusy, skoszona trawa, liście, chwasty, kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałązki, darń, osady denne z sadzawek, popiół drzewny, torf itp.

            Bardzo dużą część naszych codziennych odpadów stanowią resztki kuchenne, resztki roślinne pochodzące zogrodów i skoszona trawa. W wielu przypadkach, odpady te składowane są na wysypisku, gdzie ulegająprocesom rozkładu. Rozkładające się odpady organiczne wchodzą w reakcję z odpadami niebezpiecznymipowodując skażenie gleby, powietrza i wody.

            Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec, właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji lub kompostowania ich w przydomowych kompostownikach.

 

Odpadów ulegających biodegradacji nie można oddawać z pozostałymi odpadami komunalnymi zmieszanymi!

           W przypadku braku kompostownika odpady ulegające biodegradacji powinny być gromadzone w osobnym pojemniku koloru brązowego, a następnie przekazane firmie zajmującej się wywozem opadów komunalnych.

          Fakt posiadania kompostownika należy zgłosić w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu  dostarczając wypełnione oświadczenie.

          W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  67-259-61-42 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.chalupczak@miroslawiec.pl.

          Wzór oświadczenia o posiadaniu kompostownika do pobrania w zakładce: GOSPODARKA ODPADAMI – WZORY DOKUMENTÓW  lub w pokoju nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

Opracowała: Kamila Chałupczak

podinspektor ds. gospodarki odpadami

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 06-05-2013 12:44:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chałupczak 06-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 15-05-2013 12:55:54