INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

1. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, zakłady, instytucje, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.

2. Jeśli takie umowy są już podpisane to nie trzeba ich wypowiadać, będą one nadal obowiązujące. Gmina Mirosławiec nie objęła bowiem nowym systemem nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

3. W przypadku gdy na nieruchomości zamieszkałej w części budynku jest prowadzona drobna działalność gospodarcza właściciel nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych objęty jest nowym systemem, który nadzoruje gmina z kolei na odpady pochodzące z działalności gospodarczej należy posiadać osobną umowę (na tzw. „starych zasadach”) i gromadzić je w oddzielnym pojemniku (nie można ich mieszać z odpadami komunalnymi!!).

4. Usuwanie odpadów pochodzących z działalności gospodarczej odbywa się wg. częstotliwości zapewniającej właściwy stan sanitarno-porządkowy. Także częstotliwość odbioru będzie uzależniona od specyfiki i rodzaju prowadzonej działalności. Częściej należy bowiem opróżniać pojemniki z działalności np. spożywczej (przeterminowana żywność), rzadziej w przypadku np. usług prawnych, księgowych itp. Objętość pojemników musi uwzględniać wskaźnik określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Mirosławiec .

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 09-05-2013 15:49:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chałupczak 09-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 23-05-2013 14:37:26