CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA MIROSŁAWIEC I MIROSŁAWCA GÓRNEGO OD 1 LIPCA 2013 ROKU

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU

MIASTA MIROSŁAWIEC I MIROSŁAWCA GÓRNEGO

 

Frakcja odpadów komunalnych zbieranych selektywnie

Sposób odbioru na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego

Minimalna częstotliwość zbiórki na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego

zabudowa wielorodzinna*

zabudowa jednorodzinna**

zabudowa wielorodzinna*

zabudowa jednorodzinna**

zmieszane odpady komunalne

pojemniki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x w tygodniu

1 x w tygodniu

makulatura (papier i tektura)
i opakowania wielomateriałowe (kartoników po mleku, sokach itp.)

pojemniki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

pojemniki lub worki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x w miesiącu

2 x w miesiącu

szkło

pojemniki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

pojemniki lub worki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x w miesiącu

2 x w miesiącu

plastik (tworzywa sztuczne)
i metale

pojemniki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

pojemniki lub worki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x w miesiącu

2 x w miesiącu

odpady ulegające biodegradacji (odpadki kuchenne, trawa, liście, gałęzie itp.)

pojemniki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

pojemniki lub worki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x w tygodniu

1 x w tygodniu

„wystawka” naturalnych choinek po okresie świątecznym bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x razy w styczniu

zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

„wystawka” bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x w roku

zużyte baterie i akumulatorki

 

pojemniki – z wyznaczonych punktów zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Mirosławiec

 

wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać  odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to  przepełnienia tych pojemników.

„wystawka” bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

 

2 x w roku

wielkogabarytowe i zużyte opony

„wystawka” bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x w roku

przeterminowane leki

pojemniki - z wyznaczonych aptek na terenie miasta Mirosławiec

wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać  odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to  przepełnienia tych pojemników.

* - zabudowa wielorodzinna – nieruchomość, w której liczba lokali przewyższa 7

** - zabudowa jednorodzinna – nieruchomość, w której liczba lokali nie przewyższa 7

Oprac. Kamila Chałupczak

podinspektor ds. gospodarki odpadami

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 22-05-2013 13:33:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chałupczak 22-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 23-05-2013 07:29:44