Uchwała Nr XXXI/262/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok

UCHWAŁA NR XXXI/262/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 )  i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.1) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 nr 262.pdf (PDF, 22KB) 2014-08-25 07:49:36 200 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 12-07-2013 12:13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 25-08-2014 07:49:36