Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok