Uchwała Nr XXXII/272/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR XXXII/272/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 229 pkt. 3 i art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 267), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska po ponownym rozpatrzeniu skargi Pani Ewy Dorosz na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-08-2013 08:40:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 29-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 30-08-2013 08:40:50