ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Zarządzenie Nr 05/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Faktach Wałeckich, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 05/2009
Burmistrza Mirosławca
z dnia 23 lutego 2009 r.

I. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 24322.

2. Działka nr 29/2 położona w miejscowości Hanki 64, obręb nr 30 gm. Mirosławiec..

3. Powierzchnia 1700 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym o 2 lokalach mieszkalnych i 1 użytkowym, nie podpiwniczony, bez poddasz użytkowego.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowo-usługowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - własność - przetarg nieograniczony.

8. Opis lokalu mieszkalnego nr 3 - Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze o pow. użytkowej 111,85 m², udział w częściach wspólnych i działce wynosi 423/1000.

9. Cena wywoławcza - 22 300 zł (slownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta zł gr 00) - Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% VAT.

10. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

II. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr - brak.

2. Działka nr134/17 położona w miejscowości Piecnik , obręb nr 25, gm. Mirosławiec.

3. Powierzchnia 0,49 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży - własność -  przetarg

7. Cena wywoławcza - 7 000 zł (slownie: siedem tysięcy zł.)

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

III. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 11439.

2. Działka nr 66/8 i 66/10 położone w miejscowości Łowicz Wałecki, obręb nr 35, gm. Mirosławiec.

3. Powierzchnia 0,4046 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży - własność - przetarg

7. Cena wywoławcza - 8 000 zł, słownie: osiem tysięcy zł gr.00 (Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22%VAT)

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

IV. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 13905.

2. Działka nr 104 położona w Mirosławcu przy ul. Kruczej..

3. Powierzchnia 2932 m²

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była pod zabudowę mieszkaniowo-użytkową..

6. Forma sprzedaży - własność - przetarg

7. Cena wywoławcza  - 53 000 zł słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące zł gr 00 ( Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22%VAT)

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

V

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 13867.

2. Działka nr 120/6 położona w Mirosławcu.

3. Powierzchnia 2781 m².

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego figurowała jako teren przemysłowy.

6. Forma sprzedaży - własność - przetarg organiczony na rzecz właścicieli działek oznaczonych nr 117/2, 117/3, 117/4, 120/3, 120/4 i 120/5.

7. Cena wywoławcza - 26 800 zł, słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset zł gr 00. ( Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22%VAT)

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

VI. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 5570.

2. Działka nr 471 położona w Mirosławcu przy ul. Wolności 5.

3. Powierzchnia 470 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym o 7 lokalach mieszkalnych i 1 użytkowym.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - wlasność dla najemcy - bez przetargu.

8. Opis lokalu użytkowego nr 2 - Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 53,93 m², do lokalu przynalezne jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 8,07 m².

Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 113/1000.

9. Wartość lokalu - 38 000 zł

Dokumentacja - 439,20 zł (z VAT)

VII. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 1984.

2. Działka nr 32 położona w miejscowości Hanki 56, obręb nr 30 gm Mirosławiec.

3. Powierzchnia 2400 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczony, z poddaszem częściowo użytkowym.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - wlasność- przetarg nieograniczny

8. Opis lokalu mieszkalnego - Budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 135 m², pow. użytkowa 110,86 m² i kubaturze 648 m³.

9. Gmina zbywa ½ części nieruchomości zgodnie z wpisem w księdze wieczystej.

10. Cena wywoławcza - 12 000 zł ( słownie: dwanaście tysięcy zł.)

11. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 5.pdf (PDF, 53KB) 2013-09-09 13:05:11 160 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 13:05:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 23-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 13:05:32