ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej

Zarządzenie Nr 21/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej

Na podstawie § 8 ust.6 załącznika do uchwały Nr XXXIII/204/2009 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję w składzie:

1. Katarzyna Fajger

2. Anna Cieplińska

3. Monika Kędzia

2. Celem Komisji jest zaopiniowanie ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań wlasnych gminy z zakresu:              * Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Przedmiot konkursu:

- Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie trenera piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

- Organizacja zajęć sportowych -żeglarskich na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

- Dofinansowanie zajęć sportowych w zakresie biegów maratońskich.             

* Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. Przedmiot konkursu:

- Organizacja turniejów wiedzy dla dzieci i młodzieży.

§ 2. Komisja działa w oparciu o program współpracy wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/204/2009 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 stycznia 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 21.pdf (PDF, 12KB) 2013-09-09 14:13:57 178 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 14:13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 08-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 14:13:57