ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmio konkursu organizacja zajęć sportowo- żeglarskich

Zarządzenie Nr 22/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 kwietnia 2009 r.

w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmio konkursu organizacja zajęć sportowo- żeglarskich

Na podstawie art. 30ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), uchwały nr XXXIII/204/2009 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 r. Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec zarządza co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej oferty przedstawione przez organizacje pozarządowe na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji zajęć sportowych - żeglarskich postanowiono przyznać dotację na realizację powyższego zadania:

Uczniowskiemu Klubowi Żeglarskiemu "KEJA" w Mirosławcu

§ 2. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przeopisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 3. Od podjętej decyzji nie przysluguje odwołanie.

§ 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 22.pdf (PDF, 17KB) 2013-09-09 14:16:22 202 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 14:16:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 08-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 14:16:22