ZARZĄDZENIE 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 28/09
Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7  czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamanetu Europejskiego (dz.U. z 2004 nr 25 poz. 219) w związku z art. 48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rezczypospolitej i do Senatu Rzezczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46 poz. 499 ze zm.)

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. w składzie następującym:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Mirosławcu

a) Wanda Łaniucha - Zabost              -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego                                                                                                                                                        Platformy Obywatelskiej RP

b) Halina Buniak                               -              zgłoszona przez pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu                                                                                                                                                       Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

c) Barbara Piotrowska                    -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej                                                                                                                                         Partii Pracy

d) Elżbieta Michalczak                    -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i                                                                                                                                          Sprawiedliwości

e) Jolanta Kujawa                          -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego                                                                                                                                                      Polskiego Stronnictwa Ludowego

f) Małgorzata Kowalska                 -              zgłoszona przez Burmistrza Mirosławca - art. 25 ustawy z dnia                                                                                                                                         23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu                                                                                                                                                  Europejskiego art.48 ust.6 Ordynacja Wyborcza do                                                                                                                                                      Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

g) Tadeusz Łosin                          -              zgłoszony przez Burmistrza Mirosławca pracownik                                                                                                                                                      samorządowy

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Mirosławcu

a) Karolina Przybylska                  -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego                                                                                                                                                    Platformy Obywatelskiej RP

b) Katarzyna Mazur                    -              zgłoszona przez pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu                                                                                                                                                   Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

c) Renata Jarosz                        -            zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej                                                                                                                                     Partii Pracy

d) Beata Lewndowska               -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i                                                                                                                                     Sprawiedliwości

e) Czesława Bukała                   -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego                                                                                                                                                   Polskiego Stronnictwa Ludowego

f) Katarzyna Zajączkowska       -              zgłoszona przez Burmistrza Mirosławca - art. 25 ustawy z dnia                                                                                                                                23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu                                                                                                                                               Europejskiego art.48 ust.6 Ordynacja Wyborcza do                                                                                                                                                              Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

g) Jadwiga Beer                        -              zgłoszony przez Burmistrza Mirosławca pracownik                                                                                                                                                            samorządowy

3) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Mirosławcy Górnym

a) Agnieszka Plewa                -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego                                                                                                                                               Platformy Obywatelskiej RP

b) Honorata Cegielska            -              zgłoszona przez pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu                                                                                                                                               Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

c) Małgorzata Piłatowska          -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej                                                                                                                                              Partii Pracy

d) Edyta Serafin                       -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i                                                                                                                                   Sprawiedliwości

e) Katarzyna Jasnowska           -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego                                                                                                                                                          Polskiego Stronnictwa Ludowego

f) Lidia Cybulska                    -              zgłoszona przez Burmistrza Mirosławca - art. 25 ustawy z dnia                                                                                                                                          23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu                                                                                                                                           Europejskiego art.48 ust.6 Ordynacja Wyborcza do                                                                                                                                                          Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

g) Bogumiła Kargul                 -              zgłoszony przez Burmistrza Mirosławca pracownik                                                                                                                                                           samorządowy

4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Hankach

a) Jarosław Kropidłowski         -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego                                                                                                                                                         Platformy Obywatelskiej RP

b) Stefania Wysocka              -              zgłoszona przez pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu                                                                                                                                             Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

c) Elżbieta Piłatowska             -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej                                                                                                                                Partii Pracy

d) Danuta Suchojad                -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i                                                                                                                                Sprawiedliwości

e) Joanna Kujawa                   -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego                                                                                                                                               Polskiego Stronnictwa Ludowego

f) Renata Martyniuk                 -              zgłoszona przez Burmistrza Mirosławca - art. 25 ustawy z dnia                                                                                                                              23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu                                                                                                                                               Europejskiego art.48 ust.6 Ordynacja Wyborcza do                                                                                                                                                            Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

g) Anna Cieplińska                    -              zgłoszony przez Burmistrza Mirosławca pracownik                                                                                                                                                           samorządowy

5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Piecniku

a) Renata Wilk                        -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego                                                                                                                                                          Platformy Obywatelskiej RP

b) Grażyna Muzyka                -              zgłoszona przez pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu                                                                                                                                             Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

c) Agnieszka Zdziebło             -              zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej                                                                                                                                  Partii Pracy

d) Andrzej Klimczyk             -       zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i                                                                                                                             Sprawiedliwości

e) Agata Krysztapowicz          -            zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego                                                                                                                                            Polskiego Stronnictwa Ludowego

f) Justyna Wojtyniuk               -              zgłoszona przez Burmistrza Mirosławca - art. 25 ustawy z dnia                                                                                                                             23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu                                                                                                                                              Europejskiego art.48 ust.6 Ordynacja Wyborcza do                                                                                                                                                            Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

g) Alicja Dybaczewska            -              zgłoszony przez Burmistrza Mirosławca pracownik                                                                                                                                                           samorządowy

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 28.pdf (PDF, 45KB) 2013-09-09 14:54:18 251 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 14:54:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 14:54:18