ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Zarządzenie Nr 30/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 maja 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) zarządzam co następuje: § 1. Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Faktach Wałeckich, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki gruntami. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 30/2009
Burmistrza Mirosławca
z dnia 14 maja 2009 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Miasta i Gminy  Mirosławiec

I. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 37021.

2. Działka nr 846/4 położona w Mirosławcu.

3. Powierzchnia 337 m².

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele ogrodnicze.

6. Forma sprzedaży - własność - bez przetargu - działaka uzupełniająca na rzecz wlaściciela działaki nr 845, 846/1 i 846/2.

7. Wartość nieruchomości - 2 905,00 zł

Dokumenatcja - 1 342,00 zł z VAT.

II. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 38165.

2. Działka nr 360 położona w miejscowości Hanki, obręb nr 30.

3. Powierzchnia 0,21 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży - własność - bez przetargu - działaka uzupełniająca na rzecz wlaściciela działaki nr 358.

7. Wartość nieruchomości - 1 870,00 zł

Dokumenatcja - 425,00 zł z VAT.

III. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 37021.

2. Działka nr 846/5 położona w Mirosławcu.

3. Powierzchnia 357 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi (do rozbiórki).

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była pod zabudowę mieszkaniową.

6. Forma sprzedaży - własność - przetarg

7. Cena wywoławcza - 7 500 zł, slownie: siedem tysięcy pięćset zł gr.00 (Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22%VAT)

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

IV. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 14588.

2. Działka nr 64/4 położona w Bronikowie.

3. Powierzchnia 0,44 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży - własność - przetarg

7. Cena wywoławcza  - 5 000 zl, slownie: pięć tysięcy zł gr 00

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

V

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 37341.

2. Działka nr 61/1 położona w miejscowości Jadwiżyn, obręb nr 31.

3. Powierzchnia 0,49 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży - własność - przetarg.

7. Cena wywoławcza - 5 500 zł, słownie: pięć tysięcy pięćset zł gr 00.

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

VI. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 5570.

2. Działka nr 471 położona w Mirosławcu przy ul. Wolności 5.

3. Powierzchnia 470 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym o 7 lokalach mieszkalnych i 1 użytkowym.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - wlasność - przeztarg ograniczony dla właścicieli i najemców budynku nr 5 przy ul. Wolności.

8. Opis lokalu użytkowego nr 8 - Lokal użytkowy (była kotłownia) usytuowany jest na parterze o pow. użytkowej 23,78 m², udział w częściach wspólnych i działce wynosi 41/1000.

9. Cena wywoławcza - 9 300 zł, słownie: dziewięć tysięcy trzysta zl gr 00). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.

10. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

VII. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 5570.

2. Działka nr 471 położona w Mirosławcu przy ul. Wolności 5/5.

3. Powierzchnia 470 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 7 lokalach mieszkalnych, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - wlasnośćdla najemcy - bez przetargu.

8. Opis lokalu użytkowego nr 5 - Lokal usytuowany jest na II piętrze, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pom. gospodarczego o pow. użytkowej 60,37 m². Do lokalu przynalezne jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 41,00 m², udział w częściach wspólnych i działce wynosi 174/1000.

Wartość lokalu - 37 000,00 zł

Dokumentacja - 439,00 zł.

VIII. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 37019.

2. Działka nr 380 położona w Mirosławcu przy ul. Plac Wolności 5.

3. Powierzchnia 282 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym o 5 lokalach mieszkalnych, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - wlasność dla najemcy - bez przetargu.

8. Opis lokalu użytkowego nr 4 - Lokal  usytuowany jest na I piętrze, składający się z jednego pokoju i kuchni o pow. użytkowej 26,81 m². Do lokalu przynalezne jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 7,20 m², udział w częściach wspólnych i działce wynosi 142/1000.

Wartość lokalu - 16 000,00 zł.

Dokumentacja - 439,00 zł.

IX. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 23460.

2. Działka nr 336 położona w Mirosławcu przy ul. Wałeckiej 14.

3. Powierzchnia 768 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 4 lokalach mieszkalnych, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - wlasność dla najemcy - bez przetargu.

8. Opis lokalu użytkowego nr 3 - Lokal  usytuowany jest na I piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni przedpokoju i kotłowni, o pow. użytkowej 66,67 m². Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 320/1000.

Wartość lokalu - 27 000,00 zł.

Dokumentacja - 439,00 zł.

X. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 37403.

2. Działka nr 44 położona w miejscowości Toporzyj, obręb 3.

3. Powierzchnia 600 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 3 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - wlasność dla najemcy - bez przetargu.

8. Opis lokalu użytkowego nr 3 - Lokal  usytuowany jest parterze, składający się z dwóch, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 51,78 m².  Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 332/1000.

Wartość lokalu - 18 000,00 zł.

Dokumentacja - 439,00 zł.

Osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 30.pdf (PDF, 67KB) 2013-09-10 08:26:49 162 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 08:26:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 14-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 08:26:49