ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki korzystania z kąpieliska miejskiego, plaży oraz miejsc do biwakowania nad jeziorem Kosiakowo w Gminie Mirosławiec.

Zarządzenie Nr 41/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 lipca 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki korzystania z kąpieliska miejskiego, plaży oraz miejsc do biwakowania nad jeziorem Kosiakowo w Gminie Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.54 ust.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675, Nr 171 poz. 1208, z 2008 r. Nr 195 poz. 1200) oraz § 8 ust.5 Rady Ministrów z dnia 6 aja 1997 r. w prawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywajacych w górach, pływających, kąpiacych się i uprawiających sporty wodne ( Dz.U. Nr 57 poz. 358) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z kąpielisk, plaży oraz miejsca do biwakowania nad jeziorem Kosiakowo w Gminie Mirosławiec, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kultury, sportu, turytsyki i promocji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej na terenie kąpieliska.


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 41/2009
Burmistrza Mirosławca
z dnia 6  lipca 2009 r.

Regulamin kąpieliska miejskiego

1. Administratorem kapieliska oraz plaży jest Gmina i Miasto Miroslawiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, tel/fax: 067/259 50 42

2. Kąpielisko nad jeziorem Kosiakowo jest niestrzeżone.

3. Dzieci w wieku do 15 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kapać się wyłącznie pod opieka dorosłych.

4. Zabrania się wsrtepu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spozycie alkoholu.

5. Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

6. Osobom znajdującym się na terenie kapieliska nie wolno:

a) niszczyć urządzeń i sprzętu kapieliska ,

b) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać i wrzucac inne osoby do wody,

c) zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska oraz plaży,

d) wprowadzać psów na teren kąpieliska,

e) biegaż oraz leżakować na pomoście,

f) skakać, popychać i wrzucać innych do wody z pomostu.

7. Zabronione jest wjeżdżanie na plaże samochodami, skuterami, quadami itp.

8. Osoby naruszające porzadek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu kąpieliska.

9. Propozycje i uwagi odnośnie funkcjonowania kąpieliska prosimy zgłaszać do urzedu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

10. Palenie ogniska dozwolone jest tylko w miejscu do tego wyznaczonym, po uzyskaniu stosownego pozwolenia od administratora plaży.

11. Osoby przebywające na terenie pola biwakowego na terenie jeziora Kosiakowo powyżej 1 doby zobowiązane sa do uiszczenia opłaty miejscowej za każdy dzien pobytu w wysokości:

Dorośli - 1,80 zł

Dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia - 0,36 zł

Emeryci, renciści - 0,90 zł

Druki wpłat do pobrania są w UGiM w Mirosławcu pokój 101.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 41.pdf (PDF, 28KB) 2013-09-10 10:18:05 175 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 10:18:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 06-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 10:18:05