ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie powołanie Komisji Oceniającej

Zarządzenie Nr 43/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 lipca 2009 r.

w sprawie powołanie Komisji Oceniającej

Na podstawie § 8 ust.6 załacznika do uchwały Nr XXXIII/204/2009 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję w składzie:

1. Katarzyna Fajger

2. Anna Cieplińska

3. Alicja Dybaczewska

2. Celem Komisji jest zaopiniowanie ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe na realizacje zadań wlasnych gminy z zakresu:              * Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Przedmiot konkursu:

- Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki no znej oraz dofinansowanie trenera piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

- Dofinansowanie zajęć sportowych w zakresie biegów maratońskich.

§ 2. Komisja działa w oparciu o program współpracy wprowadzony Uchwałą nr XXXIII/204/2009 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 stycznia 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 43.pdf (PDF, 13KB) 2013-09-10 10:48:13 167 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 10:48:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 13-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 10:48:13