ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33 Burmistrza Mirosławca z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2009/2010.

Zarządzenie Nr 51/09
Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33 Burmistrza Mirosławca z dnia 8  czerwca 2009 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2009/2010

Na podstawie § 3. ust.3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. Nr 76 poz. 642) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 33/2009 Burmistrza Mirosławca z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie okreslenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2009/2010 § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1. Ustala się termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 nauke w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum do dnia 14 sierpnia 2009 r."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 51.pdf (PDF, 10KB) 2013-09-10 11:15:28 166 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 11:15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 10-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 11:15:28