ZARZĄDZENIE NR 74 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji.

Zarządzenie Nr 74/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji

§ 1. Zarzadzam przeprowadzenie spisu z natury:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzowanego pomieszczenia -Gmina i Miasto Mirosławiec.

2. Rodzaj inwentaryzacji -okresowa.

3. Rodzaj składnika majątkowego objętego inwentaryzacją -Środki pieniężne (gotówka w kasie, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych), druki ścislego zarachowania, nalezności wobec pracowników, należności wobec kontrahentów, należności publiczno-prawne, należności dochodów skarbu państwa, nalezności sporne i watpliwe, kredyty, pożyczki, pozostałe aktywa i pasywa niewymienione wyżej.

4. Osoba materialnie odpowiedzialna -  ----------------------------------

5. Termin rozpoczęcia -31 grudnia 2009 r.  - zakończenia - 15 stycznia 2010 r.

6. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie:

1)                             Alicja Mazur - Przewodniczący

2)                             Teresa Stańczyk - Członek

3)                             Anetta Kacprzyk - Członek.

7. W skład powyższego składu wchodza osoby spoza jednostki - -------------------------------

§ 2. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 3. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzićwedług stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

§ 4. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia  wyników  inwentaryzacji ustalam nadzień 25 lutego 2010 r.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 74.pdf (PDF, 15KB) 2013-09-10 14:05:09 199 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 14:05:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 21-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 14:05:09