Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wałeckiego Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza do kategorii dróg gminnych drogę w miejscowości Mirosławiec nr 114, 155 obręb 0001 w Mirosławcu.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie

 

Ustawa z 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.) nakłada na zarządców obowiązek zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych. Art. 7 ww. ustawy stanowi, że zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Zaliczenie dróg do kategorii publicznych ma za zadanie ułatwić właścicielowi administrowanie drogami.
Zarząd Powiatu Wałeckiego pozytywnie zaopiniował zaliczenie wymienionych w uchwale dróg do kategorii dróg gminnych. Niniejsza opinia stanowi załącznik do uzasadnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-09-2013 09:10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 19-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 19-09-2013 09:10:14