Uchwała Nr XXXIII/281/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Wpj. Zachodniopomorskiego- Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3625

Uchwała Nr XXXIII/281/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2013 r.

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz art. 7  ust. 1  i 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wałeckiego Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza do kategorii dróg gminnych ulice w ciągu drogi Stara Studnica (granica powiatu) - Mirosławiec, stanowiące część ulicy Orlej i część ulicy Parkowej w Mirosławcu dł. 1,064 km, od km 16+ 044 do km 17+108.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1  jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik do UchwałyNr XXXIII/281/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

                                                                                                     MAPA DROGI

Załączniki do pobrania

1 nr 281.pdf (PDF, 69KB) 2014-08-22 09:41:45 203 razy
2 mapa drogi.pdf (PDF, 1.MB) 2013-09-30 10:35:59 6 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-09-2013 10:35:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-08-2014 09:41:45