Uchwała Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego- Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3304

 

Uchwała Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, ze zm.), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę1.877,00 zł.Zmiany zawiera załączniknr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę1.877,00 zł.Zmiany zawiera załączniknr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie145.206,80 zł.Zmiany zawiera załączniknr 3.

§ 4. Zmniejsza się dotację na dofinansowanie kolektorów słonecznych o kwotę5.440,00 zł

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie19.046.473,95 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne2.722.870,83 zł

b) wydatkami w kwocie20.238.208,05 zł,w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji  na zadania zlecone i własne2.722.870,83 zł

c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości              1.191.734,10 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik do UchwałyNr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 września 2013 r.
uzasadnienie.pdf


Załącznik Nr 1 do UchwałyNr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do UchwałyNr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do UchwałyNr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załączniki do pobrania

1 uzasadnienie.pdf (PDF, 13KB) 2013-09-30 11:27:30 198 razy
2 Zał. nr 1 do uchwały 27. 09.2013 r.-1.pdf (PDF, 30KB) 2013-09-30 11:27:30 179 razy
3 Zał. nr 2 do uchwały 27. 09.2013 r..pdf (PDF, 30KB) 2013-09-30 11:27:30 187 razy
4 Zał. nr 3 do uchwały 27. 09.2013 r..pdf (PDF, 34KB) 2013-09-30 11:27:30 196 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-09-2013 11:27:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 02-01-2014 15:05:05