ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych okularów korygujących wzrok.

Zarządzenie Nr 6/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych okularów korygujacych wzrok

Na podstawie § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz. 973) ustalam co następuje:

§ 1. 1. Okulary korygujące wzrok przysługują pracownikom Urzędu Gminy i Miasta jeżeli:

a) pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony i użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy w wymiarze minimum 4 godzin dziennie; potwierdzenie powyższego faktu dokonuje Sekretarz Gminy i Miasta na wniosek złożony przez pracownika;

b) okulary korygujące wzrok - zgodnie z zaleceniem lekarza - okulisty - przysługują pracownikom mającym wadę wzroku, co zostało wcześniej stwierdzone i odnotowane w dokumentacji lekarskiej.

2. Częstotliwość wymiany okularów na koszt Urzędu Gminy i Miasta ustala się analogicznie do ważności           badań okresowych. W przypadku zmiany wady wzroku stwierdzonej przez lekarza - okulistę -          pracownikowi przysługuje refinanowanie zrealizowanej recepty na okulary niezależnie od terminów            badań okresowych.

§ 2. Recepty na okulary korygujące wzrok muszą być wystawione przez lekarza okulistę, w przypadku nie dopelnienia tej formalności, wzrot kosztów nie przysługuje.

§ 3. Ustala się ryczałt na oprawki okularowe w kwocie 50 zlotych.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 50/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych okularów korygujących wzrok.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 6.pdf (PDF, 16KB) 2013-10-21 12:49:05 179 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 21-10-2013 12:49:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 30-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 21-10-2013 12:49:05