ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec a Skarbem Państwa.

Zarządzenie Nr 8/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 2  stycznia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiacych mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec a Skarbem Państwa

Na podstawie art. 13 ust.1 i art. 14 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), Uchwały Nr XXXI/158/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania oraz użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec a Skarbem Państwa wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. otrzymuje następujące brzmienie: " Wartość nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Mirosławiec stanowi kwotę 8 485 zł, natomiast wartość nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 8 109 zł."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 8.pdf (PDF, 14KB) 2013-10-21 12:57:53 162 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 21-10-2013 12:57:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 15-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 21-10-2013 12:58:19