ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Zarządzenie Nr 15
Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt2 utawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 25 i 32 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 953 z późn. zm.), uchwały Nr XLI/225/2006 Rady MIejskiej w Mirośławcu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Po zaopiniowaniu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: organizacji zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, postanowiono przyznać dotację na realizację powyższego zadania:

              Ludowemu Klubowi Sportowemu "MIRSTAL" Mirosławiec

§ 2. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przeoisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 3. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 15.pdf (PDF, 18KB) 2013-10-21 13:51:34 187 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 21-10-2013 13:51:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 16-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 21-10-2013 13:51:34