ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

Zarządzenie Nr 21/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/158/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie okreslenia zasad zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania oraz użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i MIasta Mirosławiec zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 322/4 o pow. 5,90 ha położoną w strefie rolnej Mirosławca, obręb nr 34 na rzecz Pana Grzegorza Różyckiego do dnia 30 września 2011 roku (cele rolne).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 21.pdf (PDF, 11KB) 2013-10-21 14:17:26 159 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 21-10-2013 14:17:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 28-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 21-10-2013 14:17:26