ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. podziału środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłat do czesnego.

Zarządzenie Nr 27
Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 kwietnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłat do czesnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.) i § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojwodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły wojewodów, ministra wlaściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 202 r. Nr 46 poz. 430) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:            

  Przewodnicząca - Jolanta Białas             

  Członkowie        - Andrzej Sudnikowicz

                               - Katarzyna Pierzchała

                               - Halina Rogowska

§ 2. Komisja działa w oparciu o Reulaminwprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 2 lutego 2004 r.

§ 3. Organem odwoławczym od decyzji Komisji jest Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. Zarządzenie obowiazuje z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 27.pdf (PDF, 15KB) 2013-10-22 08:26:30 157 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 22-10-2013 08:26:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 10-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 22-10-2013 08:26:30