ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia sposobu korzystania z części wspólnej nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 4.

Zarządzenie Nr 50/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 24 lipca 2006 r.

w sprawie powołania komisji ds. ustalenia sposobu korzystania z części wspólnej nieruchomości położonej w Mirosławcu przy ul. Dworcowej 4

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje;

§ 1. Powołuję Komisję ds. ustalenia sposobu korzystania z części wspólnej nieruchomości  położonej w Mirołsawcu przy ul. Dworcowej 4 w składzie:

1. Dariusz Malinowski - Przewodniczący Komisji

2. Władysław Kiełbus - Członek

3. Małgorzata Bendowska-Kowalska - Członek

4. Boguslawa Skrzypczyk - Członek celem ustalenia sposobu korzystania z części wspólnej nieruchomości w związku z pismem jednego z współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji powołanej w § 1, która z czynności ustalających sposób korzystania z nieruchomości sporządzi protokół, który będzie podstawą do zajęcia stanowiska w sprawie pisma złożonego  przez jednego z współwłaścicieli nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 50.pdf (PDF, 13KB) 2013-10-22 14:19:37 188 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 22-10-2013 14:19:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 24-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 22-10-2013 14:19:37