ZARZĄDZENIE NR 74 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej oraz dokonania kasacji składników majątku w 2006 r.

Zarządzenie Nr 74/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej oraz dokonanie kasacji składników majątku w 2006 r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 5296 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Likwidacyjną w składzie:

1) Aleksander Matusiak - Przewodniczący

2) Włodzimierz Kiełbus - członek

3) Lidia Kaczmarek - członek

2. Celem Komisji jest dokonanie do 20 grudnia 2006 r. przegladu składników rzeczowych majatku oraz wartości niematerialnych i prawnych pod kątem ich dalszej przydatności oraz podjęcia decyzji w sprawie kasacji.

3. Komisja wykonuje czynności zgodnie z Instrukcją Inwentaryzacyjną dla Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wprowadzoną Zarządzeniem Nr 8/2002 Burmistrza Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 16 grudnia 2002 r.

§ 2. 1. W Zarządzeniu Nr 11 Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji likwidacyjnych i komisji inwentaryzacyjnej wprowadza się następujące zmiany: pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: "Pana Aleksandra Matusiaka na Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej".

2. W Zarządzeniu Nr 12 Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i komisji inwentaryzacyjnej wprowadza się następujące zmiany: pkt 1a) otrzymuje brzemienie: "komisję likwidacyjną w składzie: Pana Wladysława Kiełbusa, Panią Lidię Kaczmarek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 74.pdf (PDF, 14KB) 2013-10-23 11:02:39 177 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 11:02:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 27-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 11:02:39