ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

Zarządzenie Nr 80/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8  marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz, 1591 ze zm.), art. 34 ust.1, art.35 i art. 37 ust.2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 64 poz. 592), Uchwały Nr XXXI/158/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania oraz użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przez okre 21 dni tj. do 5 stycznia 2007 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 80/2006
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 grudnia 2006 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Mirosławiec

I. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 10021

2. Działka nr 235 położona w Mirosławcu przy ul. Kościuszki 10.

3. Powierzchnia 537 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 4 lokalach mieszkalnych z poddaszem użytkowym.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - własność dla najemcy - bez przetargu.

8. Opis lokalu mieszkalnego nr 2 - Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i korytarza, o pow. użytkowej 67,95 m². Do lokalu przynalezne jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,48 m².

Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 254/1000.

Wartość lokalu - 25 617 zł.

Dokumentacja - 439,20 zł ( z VAT).

II. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 10021

2. Działka nr 235 położona w Mirosławcu przy ul. Kościuszki 10.

3. Powierzchnia 537 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 4 lokalach mieszkalnych z poddaszem użytkowym.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - własność dla najemcy - bez przetargu.

8. Opis lokalu mieszkalnego nr 4 - Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, o pow. użytkowej 71,61 m². Do lokalu przynalezne jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,48 m².

Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 267/1000.

Wartość lokalu - 27 021 zł.

Dokumentacja - 439,20 zł ( z VAT).

III. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 9430

2. Działka nr 452/2 położona w Mirosławcu przy ul. Szkolna 10.

3. Powierzchnia 667 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 5 lokalach mieszkalnych z poddaszem użytkowym.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - własność dla najemcy - bez przetargu.

8. Opis lokalu mieszkalnego nr 4 - Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, o pow. użytkowej 55,49 m². Do lokalu przynalezne jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 11,87 m².

Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 819/3834.

Wartość lokalu - 20 938 zł.

Dokumentacja - 439,20 zł ( z VAT).

IV. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 24460

2. Działka nr 361 położona w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 31.

3. Powierzchnia 823 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 8 lokalach mieszkalnych z poddaszem użytkowym.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - własność dla najemcy - bez przetargu.

8. Opis lokalu mieszkalnego nr 5 - Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o pow. uzytkowej 55,58 m². Do lokalu przynalezne jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 31,28 m².

Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 147/1000.

Wartość lokalu - 20 972 zł.

Dokumentacja - 439,20 zł ( z VAT).

V. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 10578

2. Działka nr 855 położona w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 57.

3. Powierzchnia 593 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 3 lokalach mieszkalnych bez poddasza użytkowego.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - własność dla najemcy - bez przetargu.

8. Opis lokalu mieszkalnego nr 3 - Lokal mieszkalny usytuowany jest na poddaszu, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i schowka, o pow. uzytkowej 72,10 m². Do lokalu przynalezne jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 11,52 m².

udział w częściach wspólnych i działce wynosi 437/1000.

Wartość lokalu - 15 645 zł.

Dokumentacja - 439,20 zł ( z VAT).

VI. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 35313

2. Działka nr 630/9 i 630/2 położona w Mirosławcu .

3. Powierzchnia 818 m².

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele ogrodnicze.

6. Forma sprzedaży - własność - przetarg.

7. Cena wywoławcza - 2 700 zł. słownie: dwa tysiące siemset zł 00 gr.

8. Cena uzyskana na przetargu platna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

VII. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 13951

2. Działka nr 331/2 położona w miejscowości Drzewoszewo, obręb nr 27.

3. Powierzchnia 3516 m².

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zespołu turystyczno-wypoczynkowego miejscowości Drzewoszewo figurowala jako tereny usług ogólnodostępnych bez prawa zabudowy.

6. Forma sprzedaży - własnośc - bez przetargu - działak uzupelniająca na rzecz współwłaścicieli działek nr 330 i 332.

7. Wartość nieruchomości  - 94 134 zł + 22% VAT.

Dokumentacja - 1 079,70 zł. z VAT

Osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą skladać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 80.pdf (PDF, 57KB) 2013-10-23 12:06:39 183 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 12:06:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 15-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 12:06:39