ZARZĄDZENIE NR 82 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia Gminy i Miasta Mirosławiec.

Zarządzenie Nr 82/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Do dnia 31 stycznia 2007 r. przeprowadzić na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec inwentaryzację mienia Gminy i Miasta Mirosławiec przez wyznaczone zespoły spisowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzenia inwentaryzacji określa Instrukcja Inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Tadeuszowi Łosinowi - Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 82/2006
Burmistrza Mirosławca
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Lp.

Zespół spisowy

Składniki majątkowe

Imię i nazwisko pracownika Urzędu Gminy i Miasta odpowiedzialnego za mienie

1

Jolanta Białas - Przewodnicząca

1) grunty komunalne,                2) cmentarze komunalne,                  3) budynki mieszkalne i użytkowe powierzone w administrowanie spółce ZECWiK

Boguława Skrzypczyk

 

Dariusz Malinowski - Członek

1) drogi gminne,                                                                                                                                                                              2) chodniki,                        3) oświetlenie uliczne,       4) hydrofornie, wodociągi, publiczne studnie komunalne,                       5) sieć kanalizacyjna,       6) przystanki autobusowe,                      7) ławki, place zabaw

Bogusława Kargul

2

Bogusława Skrzypczyk - Przewodnicząca

1) wysypisko śmieci z wyposażeniem,                   2) pojemniki na śmieci, gazony i kwietniki

Aleksander Matusiak

 

Robert Wroński - Członek

1) wyposażenie świetlic środowiskowych

Alicja Dybaczewska

 

1) budynki komunalne użytkowe w tym: budynek Urzędu Gminy i Miasta Miroslawiec, Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem oraz budynki świetlic wiejskich (bez wyposażenia)

Dariusz Malinowski

3

Alicja Dybaczewska - Przewodnicząca

1) mienie Obrony Cywilnej,          2) mienie Ochotniczych Straży Pożarnych,                     3) samochody gminne inne

Tadeusz Łosin

 

Alicja Mazur - Członek

1) obiekty sportowe - budynek socjalny,                          2) boiska sportowe,              3) pomosty i urządzenia na kąpieliskach nad jez. Bytyń i Kosiakowo

Piotr Czech

4

Aleksander Matusiak - Przewodniczący

1) mienie i wyposażenie Urzędu Gminy i Miasta (bez komputerów),                        2) wyposażenie świetlic wiejskich

Jolanta Bialas

 

Bogusława Kargul - Członek

1) sprzęt komputerowy Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec

Robert Wroński

 

1) druki ścisłego zarachowania

Alicja Mazur

 

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 82.pdf (PDF, 26KB) 2013-10-23 12:21:53 197 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 12:21:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 18-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 12:21:53