ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 grudnia 2006 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego.

Zarządzenie Nr 86/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 grudnia 2006 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457 oraz Nr 181 poz. 1337) zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 38 Burmistrza Gminy i MIasta Mirosławiec z dnia 22 lipca 2003 r. wprowadza się następujace zmiany: w § 6 pkt 4 dopisuje się pkt 5 w brzmieniu: "stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 86.pdf (PDF, 11KB) 2013-10-23 12:44:01 194 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 12:44:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 29-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 12:44:01