Uchwała Nr XXXIV/285/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy i Miasta w Mirosławcu

Uchwała Nr XXXIV/285/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2013 r.

uchylająca uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy i Miasta w Mirosławcu

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr L/265/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 nr 285.pdf (PDF, 17KB) 2014-08-11 15:04:07 193 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-10-2013 09:55:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 15:04:07