Uchwała Nr XXXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2013 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego- Dz. Urz. Woj. z 2013 r. poz. 3620

 

Uchwała Nr XXXIV/291/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, ze zm.), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę20.066,05 zł.Zmiany zawiera załączniknr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę20.066,05 zł.Zmiany zawiera załączniknr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie203.684,22 zł.Zmiany zawiera załączniknr 3.

§ 4. Zmniejsza się dotację na dofinansowanie utylizacji i transportu azbestu o kwotę5.000,00 zł

§ 5. Zmniejsza się dotację na dofinansowanie kolektorów słonecznych o kwotę2.000,00 zł

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie19.147.038,00 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne2.803.368,83 zł

b) wydatkami w kwocie20.338.772,10 zł,w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne2.803.368,83 zł

c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości1.191.734,10 zł.Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Załącznik do UchwałyNr XXXIV/291/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2013 r.
uzasadnienie.pdf

Załącznik Nr 1 do UchwałyNr XXXIV/291/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do UchwałyNr XXXIV/291/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do UchwałyNr XXXIV/291/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załączniki do pobrania

1 nr 291.pdf (PDF, 2.MB) 2014-08-11 14:57:32 207 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-10-2013 10:14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 14:57:32