Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 75 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-08 11:39:44
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela (współwłaścicieli) działek 221/4, 222/1, 220/1, 219/1, 193/1 położonych w Mirosławcu, obręb 0001 Mirosławiec odpłatnej na czas nieokreślony służebności gruntowej na działkach 222/2 i 219/2 w Mirosławcu. 2013-11-08 11:32:32
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-08 11:28:23
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-08 11:22:39
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-08 11:19:30
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-08 11:16:34