Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust. 1 a i art. 70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchmościami (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców- wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały- w wysokości określonej w  załącznikach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Wykaz lokalu przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy.

1) Położenie nieruchomości- Mirosławiec, ul. Wałecka 16/1
2) Powierzchnia lokalu- 68,15 m2
3) Powierzchnia pomieszczeń przynależnych:
a) budynek gospodarczy o powierzchni 19,11 m2
b) budynek gospodarczy o powierzchni 5,57 m2
4) Wartość lokalu- 53,225,00 zł.
5) Nr i powierzchnia działki: nr 334, powierzchnia 682 m2
6) Procentowy udział do części wspólnych i działki wynosi 3312/10000.
7) Wysokość bonifikaty w %wynosi:
a) za złożenie wniosku o wykup lokalu 50 % ulgi od ustalonej wartości rynkowej,
b) dalsze 50 % ulgi przy jednorazowej zapłacie od wartości pozostałej do zapłaty po zastosowaniu bonifikaty wynikającej z pkt. 7a.

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 listopada 2013 r.

 

Wykaz lokalu przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy

1) Położenie nieruchomości- Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych 42/4
2) Powierzchnia lokalu- 39,60 m2
3) Powierzchnia pomieszczeń przynależnych:
a) budynek gospodarczy o powierzchni 6,12 m2
4) Wartość lokalu- 31,522,00 zł.
5) Nr i powierzchnia działki: nr 821, powierzchnia 546 m2
6) Procentowy udział do części wspólnych i działki wynosi 248/1000.
7) Wysokość bonifikaty w %wynosi:
a) za złożenie wniosku o wykup lokalu 50 % ulgi od ustalonej wartości rynkowej,
b) dalsze 50 % ulgi przy jednorazowej zapłacie od wartości pozostałej do zapłaty po zastosowaniu bonifikaty wynikającej z pkt. 7a.

 

Uzasadnienie

W związku ze złożonymi wnioskami najemców o kupno lokali mieszkalnych położonych w Mirosławcu przy ulicy Wałeckiej 16/1 i Sprzymierzonych 42/4 zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały o zastosowaniu bonifikaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-11-2013 08:41:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 12-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 14-11-2013 08:41:50