Rozgraniczenia nieruchomości


Rozgraniczenia nieruchomości

   Rozgraniczenia nieruchomości dokonuje się na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

   Rozgraniczenie nieruchomości następuje z urzędu lub na wniosek strony. W tym przypadku stroną może być właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, a także posiadacz samoistny oraz posiadacz zależny, tj. użytkownik lub dzierżawca, o ile  postępowanie będzie odnosiło się do strefy jego prawa podmiotowego.
   W sprawach o rozgraniczenie nieruchomości składa się wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec

   Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego następuje w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Razem z postanowieniem wydawane jest upoważnienie do przeprowadzenia rozgraniczenia dla geodety. Do dokonania rozgraniczenia może być upoważniony jedynie geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie „rozgraniczania i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”. Geodeta ten odgrywa w postępowaniu rozgraniczeniowym ważną rolę, a mianowicie jest pełnomocnikiem organu prowadzącego postępowanie. Po upoważnieniu do dokonania czynności rozgraniczenia, geodeta przystępuje do prac związanych z przeprowadzeniem rozgraniczenia. Po przeprowadzeniu prac geodezyjnych związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym, geodeta dostarcza protokół graniczny Burmistrzowi. Burmistrz wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Wydanie decyzji poprzedza dokonanie przez Burmistrza oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami (w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia), a także włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Załączniki do pobrania

1 Wniosek.doc (DOC, 21KB) 2004-01-27 13:30:25 196 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Wroński 27-01-2004 13:30:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Wroński 27-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Robert Wroński 27-01-2004 13:30:25