Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/       /2013
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 listopada 2013 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.),art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:


§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 7.041,99 zł.Zmiany zawiera załącznik nr 1.


§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 7.041,99 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.


§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 459.140,11 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.


§ 4. Zmniejsza się dotację na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji azbestu o kwotę 1.172,93 zł


§ 5. Zmniejsza się dotację na dofinansowanie kolektorów słonecznych o kwotę 8.000,00 zł


§ 6. Zmniejsza się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie inwestycyjne pn. „ Taneczne marzenia są do spełnienia” o kwotę 13.233,60 zł


§ 7. Przyznaje się dotację dla zabytkowego Kościoła pw. św. Jadwigi w Jabłonowie na wymianę poszycia dachowego z obróbkami blacharskimi oraz remontem konstrukcji drewnianej dachu w kwocie 15.000,00 zł


§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 19.225.296,37 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.888.669,19 zł
b) wydatkami w kwocie 20.417.030,47 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.888.669,19 zł
c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości 1.191.734,10 zł.Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.


§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

1 uzasadnienie.pdf (PDF, 12KB) 2013-11-22 09:06:52 244 razy
2 zał. nr 1.pdf (PDF, 17KB) 2013-11-22 09:06:52 259 razy
3 zał. nr 2.pdf (PDF, 16KB) 2013-11-22 09:06:52 258 razy
4 zał. nr 3.pdf (PDF, 23KB) 2013-11-22 09:06:52 237 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-11-2013 09:06:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 21-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-11-2013 09:06:52