2004

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzeń Burmistrza w sprawie przeprowadzania okresowej inwentaryzacji mienia Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-29 13:19:57
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie przekazania składników majątkowych Gminy i Miasta Mirosławiec do Zespołu Szkół w Piecniku. 2013-11-29 13:14:49
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r. 2013-11-29 13:12:27
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zagodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr 19 z dnia 9.02.2004 r. poz. 177 ze zm.). 2013-11-29 13:03:24
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-29 13:00:36
ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r. 2013-11-29 12:55:48
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177). 2013-11-29 12:55:02
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych okularów korygujących wzrok. 2013-11-29 12:50:06
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji. 2013-11-29 12:46:15
ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji ds. podziału środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłat do czesnego. 2013-11-29 12:42:27
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r. 2013-11-29 12:40:03
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania Gminy Mirosławiec. 2013-11-29 12:36:39
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-29 12:34:22
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. 2013-11-29 12:31:23
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Mirosławcu". 2013-11-29 12:24:53
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r. 2013-11-29 12:21:36
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonych w Mirosławcu przy ul. Wolności. 2013-11-29 12:18:46
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 października 2004 r. w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałalniu finansowaniu terroryzmu. 2013-11-29 12:05:21
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2004 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji "B2-95-0264 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Piecniku". 2013-11-29 12:01:46
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r. 2013-11-29 11:58:06
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-29 11:54:57
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 września 2004 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 2 ust 5 i ust.13 ustawy Prawo zamówień publicznychz dnia 29.01.2004 r. 2013-11-29 11:51:59
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-29 11:50:14
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2005 r. 2013-11-29 11:46:55
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie powolania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w m. Jabłonowo z rur PCV D=63 - 110 i i z przyłączami rur PE D=32-40". 2013-11-29 11:39:23
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2004 r. 2013-11-29 11:33:22
ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r. 2013-11-29 11:25:49
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-29 11:10:37
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia oceny pracowników. 2013-11-29 11:01:21
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r. 2013-11-29 10:59:11
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-11-29 10:54:58
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-11-29 10:52:25
ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-11-29 10:45:22
ZARZĄDZENIE NR 24 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-29 10:40:38
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na dzialce nr 640 stanowiącej mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-29 10:35:16
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-29 10:25:01
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Mirosławcu zarządzonych na dzień 27 czerwca 2004 r. 2013-11-29 10:21:57
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania przetarg nieograniczony na wykonanie robót: "Sprzątanie jezdni i chodników oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Mirosławiec". 2013-11-29 10:15:11
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r. 2013-11-29 10:10:11
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-29 09:37:14
ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. 2013-11-29 09:33:25
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót "B2 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Piecniku". 2013-11-29 09:06:58
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie sprostowania zapisu § 4 ZarządzeniaBurmistrza Nr 52/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-29 08:25:33
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-29 08:14:34
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r. 2013-11-29 08:11:20
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza nr 6 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego w trybie postępowania uproszczonego wg procedury SAPARD na wykonanie robót: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w m. Jabłonowo z rur PCV D=63-110 i z przyłączami z rur PE D=32=40" współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej SAPARD. 2013-11-29 08:09:29
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r. 2013-11-29 08:05:50
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wykonania budżetu za 2003 rok. 2013-11-29 08:03:38
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r. 2013-11-28 16:01:21
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie utworzenia gminnego zespołu reagowania kryzysowego. 2013-11-28 15:57:35
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie opracowanie układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-28 15:54:05
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postepowania uproszczonego wg procedury SAPARD na wykonanie robót: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w m. Jablonowo z rur PCV D=63-110 i z przyłączami z rur PE D=32-40" współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej SAPARD. 2013-11-28 15:27:34
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-28 15:24:18
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-28 15:21:43
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-28 15:19:44
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu podzialu środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłat do czesnego i kursów kwalifikacyjnych. - dokument stracił ważność 2013-11-28 15:17:52
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-28 15:15:38