Uchwała nr XXXV/293/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (darowizna) stanowiących własność Gminy Mirosławiec na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Uchwała Nr XXXV/293/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (darowizna) stanowiących własność Gminy Mirosławiec na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9  lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje darowizny na rzecz Skarbu Państwa -  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirosławiec działek oznaczonych nr: 569/2 o pow. 176 m2,568/4 o pow. 134 m2i 573/7 o pow. 1291 m2położonych w strefie rolnej Mirosławca, obręb 34 na drogę objazdową w ciągu drogi krajowej nr 10 (miejsce ważenia pojazdów).

§ 2. 1. Darowizna zostanie wykonana po zawarciu umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

2. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na w/w cel darowizna zostanie odwołana.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 nr 293.pdf (PDF, 23KB) 2014-08-11 14:32:00 240 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-12-2013 07:43:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 14:32:00